Bioflex Kerakoll

Bioflex Kerakoll tegellijm landelijke levering.

KERA ECO – KERAKOLL DEALER NEDERLAND, levert landelijk aan professionele verwerkers als aannemers, tegelzetters deze hoog gekwalificeerde duurzame Kerakoll tegellijm. Op deze pagina kunt u informatie vinden over dit unieke Kerakoll product. Wanneer u meer informatie wenst over het gebruik van deze Kerakoll tegellijm neem dan contact met ons op. Onze vakmensen zijn u graag van dienst. Klik hier voor de verschillende BIOFLEX tegellijmen.Kerakoll Bioflex

Bioflex tegellijm, of Bioflex lijm : ECO-VRIENDELIJKE MINERALE GEL-LIJM MET ZEER LAAG GEHALTE AAN CHEMISCHE ADDITIEVEN, VOOR HET LIJMEN MET HOGE PRESTATIES, NIHILE VERTICALE VERSCHUIVING EN LANGE OPEN TIJD, VAN GRES PORCELLANATO, KERAMISCHE TEGELS EN NATUURSTEEN.

De eigenschappen van BIOFLEX tegellijm:

– BIOFLEX BEVAT HET EXCLUSIEVE MINERALE BENTONIET DAT
IN AANRAKING MET HET AANMAAKWATER WORDT OMGEVORMD IN GEL MET ZEER HOGE THIXOTROPIE. HANDHAAFT HIERDOOR DE VORM EN DE DIKTE ONDER DE TEGEL, EN GARANDEERT HET MOEITELOOS STRIJKEN VAN DE LIJM.

– BIOFLEX BEVAT MINERAAL CEMENT VERBETERD MET NATUURLIJKE KALK NHL DIE AAN HET MENGSEL EEN BETERE PLASTICITEIT EN VLOEIBAARHEID VERLEENT. VERMIJDT VERDIKKING IN DE EMMER EN BEPERKT HET GEBRUIK VAN CHEMISCHE ADDITIEVEN.

– BIOFLEX BEVAT PLANTAARDIGE LATEX, EN BEVAT INGREDIËNTEN VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG DIE DE VERWERKBAARHEID EN DE OPEN TIJD VERBETEREN. BIOFLEX MET ZEER LAAG GEHALTE AAN CHEMISCHE ADDITIEVEN PRODUCEERT GEEN GEVAARLIJKE STOFFEN EN ONAANGENAME GEUREN.

GREENBUILDING RATING,

– Categorie: Inorganische Mineralen
– Klasse: Minerale Lijmen voor Keramische Tegels en

BIOFLEX® BEVAT MINERAAL CEMENT VERBETERD MET NATUURLIJKE KALK NHL DIE
AAN HET MENGSEL EEN BETERE PLASTICITEIT EN VLOEIBAARHEID VERLEENT. VERMIJDT VERDIKKING IN DE EMMER EN BEPERKT HET GEBRUIK VAN CHEMISCHE ADDITIEVEN.

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

– GreenBuilding Rating® is een zekere en betrouwbare evaluatiemethode waarmee het mogelijk is om de duurzaamheid van de bouwmaterialen te meten en te verbeteren.

ECO OPMERKINGEN

  • –  Samengesteld met regionale mineralen welke zorgen voor beperkt broeikas effect door transport
  • –  Bij de witte versie zijn gerecyclede mineralen gebruikt waardoor de milieu-impact in verband met de winning van nieuwe grondstoffen beperkt is
  • –  1-Component; door het gebruik van plastic jerrycans te vermijden wordt de CO2-emissie en de verwijdering van speciaal afval beperkt

CLASS CHARACTERISTICS

COMPLIANT WITH EN 12004 STANDARD

VOORBEREIDEN VAN ONDERGRONDEN

Alle ondergronden moeten vlak, uitgehard, compact, vast, bestendig en droog zijn, en mogen geen losmakende middelen of optrekkend vocht bevatten.

Het is raadzaam om zeer absorberende ondergronden op cementbasis te bevochtigen, of om een laag Primer A Eco te voorzien.

AANMAKEN VAN DE BIOFLEX LIJM

Vloeibare consistentie

nat-bed verlijming voor complete verlijming voor het leggen met geringe dikte(1):

Grijs ≈ 8,8 liter schoon water/zak Wit-shock ≈ 9,5 liter schoon water/zak Thixotrope consistentie
voor leggen met grote dikte en op de wand: Grijs ≈ 7,1 liter schoon water/zak Wit-shock ≈ 7,2 liter schoon water/zak

• Aanbrengen

(1) Frankrijk: toepassingsveld uitgesloten uit NF. DTU 52.2 (CSTB)

Om de maximale hechting te garanderen, moet
de lijm ook op de achterzijde van de tegel worden aangebracht, om complete verlijming te garanderen.

Voor grote rechthoekige formaten met zijdes > 60 cm en keramische platen met geringe dikte wordt het aangeraden om de lijm ook aan te brengen op de achterzijde van het materiaal.

Controleer via een proefmonster dat de lijm op de achterzijde van het materiaal hecht.

Realiseer elastische dilatatievoegen:
– ≈ 10 m2 buiten,
– ≈ 25 m2 binnen,
– elke 8 m lengte voor lange en smalle oppervlakken.

Respecteer alle structurele voegen, uitzet- en omtrekvoegen die aanwezig zijn in de ondergronden.

ZEKER LEGRESULTAAT OP DE BOUWPLAATS MET BIOFLEX TEGELLIJM.

De methode ZEKER LEGRESULTAAT OP DE BOUWPLAATS is bedoeld om de lijm te testen volgens de bindende normenstelsels en in de meest extreme omstandigheden die zich kunnen voordoen op de bouwplaats, met de wetenschappelijke nauwgezetheid en de meest moderne technologieën die aanwezig zijn in het GreenLab Kerakoll®.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN VOOR BIOFLEX KERAKOLL TEGELLIJM.

• VOORBEHANDELING SPECIALE ONDERGRONDEN

Pleister op gipsbasis, dekvloeren van anhydriet en celbeton, binnen: Primer A Eco

Vinylplaten, binnen: Keragrip Eco

Voor het correcte gebruik van de Primer wordt verwezen naar het technische blad.

• SPECIALE MATERIALEN EN ONDERGRONDEN

Marmer en Natuursteen

Voor materialen die onderhevig zijn aan vervorming of vlekvorming door waterabsorptie is een lijm met snelle of reactieve afbinding noodzakelijk.

Marmer en natuursteen in het algemeen hebben eigenschappen die ook kunnen variëren voor wat betreft materialen van dezelfde chemisch-fysische aard, en dus is het noodzakelijk om Kerakoll Global Service te contacteren voor betere aanwijzingen of de uitvoering van een test op een proefmonster van het materiaal.

Groot formaat natuursteen met wapening, onder de vorm van hars, netten van polymeer materiaal, matten enz. of behandelingen (bijvoorbeeld tegen optrekkend vocht, enz.), aangebracht op de achterzijde, wanneer geen voorschriften van de producten aanwezig zijn, moeten eerst de compatibiliteit met de lijm worden getest.

Controleer of eventuele sporen met verschillende consistenties en stoffigheid aanwezig zijn; verwijderen indien dit het geval is.

Vochtschermen

Over plastic folies of vloeibare membranen op asfalt- en teerbasis moet een zwevende dekvloer worden gelegd.

• SPECIALE TOEPASSINGEN

Verlijming van isolerende en geluiddempende panelen, puntgewijs verlijmd volgens de aanwijzingen van de producenten.

Gipskarton en vezelcementplaten moeten stevig verankerd worden op de daarvoor bestemde metalen frames.

• Niet gebruiken

Op hout, metaal, kunststof en veerkrachtig materiaal, vervormbare ondergronden of ondergronden onderhevig aan trillingen.

Op niet uitgeharde dekvloeren, pleister, beton welke nog onderhevig zijn aan belangrijke hydraulische krimp.

Op ondergronden onderhevig aan trillingen. Op glad prefab beton.

VERWERKBAARHEIDSGEGEVENS

Verpakking Houdbaarheid

Dikte lijm

Verbruik per mm dikte:

Grijs (M.V. 32%)
Wit shock (M.V. 33%)

kg 25
≈ 12 maanden in de originele verpakking Niet vocht bestendig

van 2 tot 15 mm

≈ 1,25 kg/m2 ≈ 1,25 kg/m2

Temperatuur van de lucht, van de ondergronden en van de materialen
van +5 °C tot +35 °C

Pot life bij +23 °C:

Grijs Wit

Open tijd (tegel BIII):

Grijs: +23 °C +35 °C Wit: +23 °C +35 °C

Correctietijd (tegel BIII):

+23 °C +35 °C

≈ 8 uur ≈ 6 uur

≥ 60 min. ≥ 20 min. ≥ 60 min. ≥ 30 min.

≥ 20 min. ≥ 15 min.

EN 1346 EN 1346 EN 1346 EN 1346

Uithardingstijd, waarna er geen vorst risico meer bestaat (tegel BIa)
van +5 °C tot -5 °C ≈ 8 uur

Beloopbaarheid/voegen (tegel BIa):

Grijs: +23 °C +5 °C Wit: +23 °C +5 °C

≈ 24 uur ≈ 50 uur ≈ 20 uur ≈ 50 uur

Voegen op wand bij +23 °C (tegel BIa)

Grijs ≈ 20 uur Wit ≈ 15 uur

Ingebruikname bij +23 °C / +5 °C (tegel BIa)

– licht verkeer
– zwaar verkeer
– zwembaden (+23 °C)

≈ 2 / 3 dagen ≈ 3 / 7 dagen ≈ 14 dagen

BELANGRIJK VOOR BIOFLEX TEGLLIJM:

Product voor professioneel gebruik.

-normen en wetten van het land van gebruik naleven
-gebruik de lijm niet om onregelmatigheden van de ondergrond van meer da 15 mm op te vullen
-ten minste 24 uur beschermen tegen regen
-de temperatuur, ventilatie, absorptiegraad van de ondergrond en het materiaal dat gelegd is, kunnen de verwerkbaarheids- en de bindtijd van de lijm beïnvloeden
-gebruik een lijmkam die geschikt is voor het formaat van de tegels of platen
-vol lijmbed garanderen in alle toepassingen buiten
-vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
-voor meer informatie kunt u contact opnemen met KERA-ECO BV.Kera Eco Bioflex