Certificering Kerakoll bouwonderneming

Bouwondernemingen worden steeds vaker getoetst op het niveau van duurzaam bouwen. Bij inschrijvingen en aanbestedingen is het bezit van de hoogste standaard voor duurzaam bouwen, het Certificaat Kera-Eco het hoogst haalbare.

Kera Eco biedt bouwondernemingen de mogelijkheid om deze certificering te doorlopen. Met deze certificering kan de bouwonderneming aantonen dat zij zelf actief bijdraagt aan duurzaam bouwen conform de hoogste wereldstandaard, welke zijn toegekend aan de Kerakoll producten.

Protocol Kera Eco.

De certificering is kosteloos. De procedure is eenvoudig te doorlopen en brengt uw organisatie een bredere kennis van duurzaam bouwen alsmede direct profijt van productkennis en toepassingen in de bouw. Ervaring leert dat bouwondernemingen daar direct voordeel van hebben bij inschrijvingen en aanbestedingen, maar ook uit hoofde van kostenbeheersing, besparing van de verwerkingstijd (besparing loonkosten), verkorting van de bouwtijd (kosten verlaging) alsmede het leveren van een hogere kwaliteit werk. En dat op het hoogst denkbare niveau van duurzaamheid.

Protocol stap 1: Inventarisatie organisatie van de bouwonderneming.

De specialisten en vaktechnici van Kera Eco bepalen wie er binnen de bouwonderneming het protocol moeten kennen. De projectleiders en alle verwerkers, lees stukadoors, tegelzetters, kitten, schilder en vakmensen die werken met betonrenovatie en betonrot herstel, worden aangemeld voor certificering. Vaste onderaannemers worden daaraan toegevoegd. Afhankelijk van het aantal te certificeren personen worden de workshops ingepland, bij u op uw lokatie of naar wens op de landelijke locaties van Kera Eco.

Protocol stap 2: Workshops.

Tweemaal worden alle betrokkenen gedurende praktijk – workshops bekend gemaakt met de producten van Kerakoll. Hierbij komen de volgende zaken aan de orde, per vakgebied:

  • Het assortiment Kerakoll producten
  • Het toepassen van de Kerakoll producten, welk product is waarvoor geschikt?
  • Het verwerken van de Kerakoll producten conform garantievoorwaarden.
  • Het leren aanmelden voor het projectcertificaat.

De workshops zijn echt praktijkgericht. Voorbeelden van praktijksituaties worden feitelijk getoond en een interactie ontstaat op de werkvloer waarbij vakmensen samenwerken met onze vaktechnici om alle producten te testen en te leren toepassen op de juiste wijze.

Protocol stap 3: Online afronding certificering.

Na de workshops ontvangen alle bezoekers een uitnodiging voor het afronden van de certificering. Dit gebeurd online op de website van Kera Eco door middel van het doorlopen van een korte test. Na het afronden van deze stap worden de namen van de betrokkenen, alsmede de personen van die gecertificeerd zijn gepubliceerd op een afgesloten gedeelte van de website van Kera Eco, deze zijn gekoppeld aan het certificaat van de bouwonderneming. Derden kunnen via Kera Eco opvragen welke ondernemingen er gecertificeerd zijn en de gecertificeerde vakmensen van die ondernemingen.

Jaarlijkse Kerakoll dagen.

Tweemaal per jaar organiseert Kera Eco een “Kerakoll-dag”. Gecertificeerden en geïnteresseerden worden op die dagen welkom geheten om de nieuwe producten van Kerakoll te leren kennen, kennis te nemen van nieuwe technieken en deel te nemen aan de workshops voor de praktijk. Deze twee dagen staan in het teken van duurzaam bouwen met de producten van Kerakoll. Per vakgebied worden 2 uur workshops in het programma verwerkt, aparte programma’s voor tegelzetters, stukadoors, kittens, schilders, betonrot herstel en betonrenovatie vakmensen.

Aanmelden certificering “Bouwonderneming”.

Wanneer u uw onderneming (kosteloos) wilt  certificeren  kunt u gebruik maken van onderstaand aanmeld formulier. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. Onze medewerkers nemen contact met u op voor een nadere kennismaking en nemen met u persoonlijk nogmaals de stappen door welke gevolgd dienen te worden. Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op.

Certificering bouwonderneming

  • Sleep bestanden hierheen of