Garantie certificering

Ten aanzien van de verwerking op de juiste wijze van onze materialen wordt de garantieregeling van kracht. Om te voldoen aan de projectgaranties dienen de formulieren hiertoe volledig te worden ingevuld.