Kerakoll Campus

De Kerakoll Campus in Italië is een opleidingscentrum voor een grootschaliger “groene” cultuur in de bouw. Onze internationale Kerakoll Campus is het meest vooraanstaande GreenBuilding opleidings- en adviescentrum van Europa. Het heeft tot doel  om een nieuwe en actuele groene bouwcultuur door middel van gerichte opleidingsactiviteiten te bevorderen en te verbreden.

Dit geldt niet allen voor de gebruikers van onze producten , maar ook voor architecten, toeleveranciers aannemers en gebouw -eigenaren.

In de periode 2009-2014 heeft Kerakoll meer dan 5.000 cursussen georganiseerd en hebben al ruim 280.000 vakmensen uit Europa het educatieprogramma gevolgd.