Integriteitscode

INTEGRITEITSCODE VAN KERA-ECO B.V, AUTHORIZED DEALER KERAKOLL.

Waarom deze integriteitscode?

Wanneer u kennis maakt met ons bedrijf en de unieke Kerakoll producten die wij voeren zijn wij voor u misschien nog een onbekende. Het is voor u prettig om kennis te nemen van onze filosofie en de wijze waarop wij duurzaam met relaties willen omgaan en er alles aan willen doen om de succesfactoren van een duurzame samenwerking met onze leveranciers en klanten te optimaliseren.

Onze vakmensen en producten staan voor de hoogste standaard in duurzaam bouwen en binnen onze filosofie past volstrekte integriteit, de reden waarom wij waarde hechten aan onze integriteitscode.

Wat betekent de integriteitscode bij KERA-ECO BV ?

Ook zoals “duurzaamheid”, “respect voor mens en milieu”, behoort “integriteit” tot onze grondhouding. Een basiskwaliteit waar wij voor staan. Integriteit kent vele betekenissen zoals; eerlijk, ongeschonden, betrouwbaar, zorgvuldig, onafhankelijk, onomkoopbaar en geloofwaardig. Het is een opsomming van kernwaarden die we belangrijk vinden en die wij uitdragen.

Voor wie geldt onze integriteitscode ?

Iedereen die uit naam van KERA-ECO BV in het handelsverkeer actief is en onze filosofie uitdraagt handelt conform deze integriteitscode. Dat is een vanzelfsprekendheid, een tweede natuur, een grondhouding waar u ons op kunt aanspreken en waar u op kunt rekenen. Onze medewerkers, directieleden, Raad van Advies, vakmensen maar ook onze leveranciers en externe deskundigen werken conform onze integriteits-etiketten.

Wij handelen naar onze integriteitswaarden en kunnen daar op worden aangesproken, waarbij de volgende onderdelen voor ons bijzonder zijn:

“Respect” betekent voor ons ;

 • Gelijke kansen voor iedereen. Wij maken geen onderscheid, niet negatief (discriminatie) en niet positief (voorkeursbehandeling).
 • Normen en waarden verschillen in onze samenleving en dienen te worden gerespecteerd, waardeer anderen zoals uzelf ook gewaardeerd wenst te worden.
 • Wij praten MET elkaar, niet OVER elkaar, om daarmee respect te doen aan allen en ons voordeel mee te doen.
 • Veranderingen, innovatie en samenwerkingen zijn dynamische processen waar elk individu naar eigen tempo, leer en wetenschap een belangrijke rol in vervult, respect betekent dat we daar rekening mee houden en leren van elkaar.

“Onafhankelijkheid” betekent voor ons ;

 • Dat we ervoor zorgen dat we nee kunnen (blijven) zeggen wanneer dat nodig is.
 • Professioneel beoordelen, relativeren, verbeteren en communiceren met respect voor ieder.
 • Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken en leven, met respect voor ieders belangen neutraal te blijven oordelen en beoordelen.

“Betrouwbaarheid” betekent voor ons ;

 • dat we boven iedere twijfel verheven zijn
 • dat u kunt rekenen op ons, afspraak is afspraak.
 • dat we zorgvuldig omgaan met informatie met respect voor privacy en omgangsnormen.
 • we vermijden de schijn van belangenverstrengeling. Ook de schijn kan schadelijk zijn voor het vertrouwen in KERA-ECO BV.

Verantwoordelijkheid nemen betekent voor ons

 • dat we dilemma’s bespreekbaar maken
 • dat op elke vraag een passend antwoord komt
 • zelfsturing en controle
 • het nemen van verantwoordelijkheid door onszelf en onze leveranciers en medewerkers betekent op elk vlak innovatie van onze processen
 • we proberen te leren van van fouten, vergissingen en verkeerde keuzes door de organisatie waardoor personen zich ontwikkelen en de organisatie zich daarmee versterkt in de toekomst.

Professionaliteit betekent voor ons

 • kennis en kunde toepassen en delen om betrokkenen te versterken.
 • bewust en respectvol handelen zonder dat we de schijn tegen kunnen hebben.
 • het goede voorbeeld geven en daar alle processen te blijven verbeteren.
 • Openheid in communicatie en transparant gedrag op elk niveau.
 • Toegankelijk zijn en bereikbaar blijven voor input van betrokkenen om daarmee progressie te boeken.
 • Aanspreekbaar zijn op onze prestatie en het aanspreken van derden om vooruitgang te blijven boeken zonder verlies aan respect en welzijn van betrokkenen.
 • Betrokkenen juist, tijdig en terzake informeren.
 • Alert zijn en anticiperen in situaties die vragen om directe oplossingen.
 • Consequent zijn en consequenties dragen voor alle handelingen voortkomend uit professioneel gedrag.

 

“Directie en medewerkers van Kera Eco BV staan open voor professioneel en constructief bouwen aan duurzame relaties met onze medewerkers, leveranciers en afnemers om daarmee alle betrokkenen te versterken in kennis, kunde en resultaten.”