Ratingsklassen

In de ratingsklassen van de producten van Kerakoll geldt een benadering: de milieuduurzaamheid.
De GreenBuilding Rating deelt de Kerakoll producten van de ECO lijn, op basis van de aard ervan en de verschillende productieprocessen, in 3 categorieën in. Deze categorieën zijn:

  • Anorganisch mineraal
  • Organisch mineraal
  • Organisch vloeibaar

Aan elke categorie zijn 5 objectief meetbare milieuduurzaamheidsindicatoren gekoppeld.

Voor de categorie anorganisch mineraal zijn de 5 door de GreenBuilding Rating bepaalde criteria van eco-duurzaamheid als volgt:

– gehalte aan natuurlijke mineralen hoger dan 60%
– gehalte aan gerecyclede mineralen hoger dan 30%
– CO2-emissie minder dan 250 g/kg
– lage of zeer lage VOC-emissie
– recyclebaarheid als inerte toeslagstof aan het einde van de levensduur

Voor de categorie organisch mineraal zijn de 5 door de GreenBuilding bepaalde criteria van eco-duurzaamheid als volgt:

– gehalte aan natuurlijke mineralen gelijk aan 30%
– lage of zeer lage VOC-emissie
– oplosmiddelgehalte verlaagd tot minder dan 5 g/kg
– lage ecologische impact
– niet gevaarlijk voor de gezondheid

Voor de categorie organisch vloeibaar zijn de 5 door de GreenBuilding bepaalde criteria van eco-duurzaamheid als volgt:

– lage of zeer lage VOC-emissie
– op waterbasis
– oplosmiddelgehalte verlaagd tot minder dan 80 g/kg
– lage ecologische impact
– niet gevaarlijk voor de gezondheid