Woningbouw corporaties

Vanuit de duurzaam bouwen filosofie ervaren bouwers, eigenaren, bewoners en verwerkers van de hoogst gewaardeerde productverwerking van Kerakoll producten.”

Bestuurders en medewerkers van woningbouwverenigingen ervaren dat het verwerken van Kerakoll producten direct toegevoegde waarde biedt in het welzijn van alle betrokkenen. Steeds vaker worden wij gevraagd voor lezingen over het toepassen van onze producten in de renovatie en bouw. Grootschalige projecttoepassingen brengen directe voordelen in het welzijn, duurzaamheid en aantoonbaar hoogste certificering van de betreffende projecten.

Kerakoll biedt duurzaam bouwen op het hoogste niveau voor woningbouwverenigingen.

Wereldwijd hebben onze medewerkers ervaring met grootschalige projecten in de bouw. Monumenten, werelderfgoederen en nieuwbouw met certificering op het hoogste niveau van duurzaam bouwen garanderen u meerwaarde. Het gehele bouwproces wordt door ons professioneel ondersteund. Verwerkers worden opgeleid, bouwers worden ondersteund tijdens het bouwproces en opleveringen conform onze garanties betekenen meerwaarde. Duurzaam bouwen met onze Green Building Rating, de hoogste standaard in duurzaam bouwen.

Presentaties voor woningbouwcorporaties.

Onze vaktechnici besteden veel aandacht aan de presentatie en implementatie van Green Building. Wij bieden woningbouwcorporaties een kennismaking met onze filosofie tijdens onze presentaties intern alsook praktijk workshops om te ervaren wat het effect is van onze product toepassingen.

Kerakoll introduceert het Green Lab.

De professionele bouwpartners van ons kunnen rekenen op productinnovatie op het hoogst denkbare niveau. Het Kerakoll Green Lab geeft u een kijkje in duurzaam bouwen en innovatie van bouwproducten op het hoogste niveau. Ervaar de wereld van Kerakoll en geniet van de referenties en de waardering die onze producten ontvangen.

Kera Eco heet u welkom, aangenaam kennis te maken.

Kera Eco faciliteert Kerakoll in Nederland aan marktpartijen, verwerkers en gebruikers. Dagelijks staan onze professionals u ter beschikking om nader kennis te maken en zelf te ervaren wat onze filosofie inhoud en voor u van toegevoegde waarde is in uw dagelijkse praktijk. U bent van harte welkom.