Green Building Rating

Om de milieuprestaties van Kerakoll bouwmaterialen te verbeteren moeten zij eerst gemeten worden.

Onderwerpen zoals milieurespect, constant stijgende energiekosten, het wijdverbreide bewustzijn van de huidige klimaatverandering en opwarming van de aarde hebben ervoor gezorgd dat de groeitrend van het GreenBuilding concept wereldwijd in een stroomversnelling is geraakt.

De bouw heeft namelijk een diepgaande impact op de natuurlijke omgeving en om de milieuprestaties ervan te verbeteren is het vandaag aan de dag een prioriteit om de uitdaging van de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.

Vandaag staat de bouw op wereldwijd niveau centraal in de discussie over de problematiek van de duurzaamheid omdat:

 • de bouwsector 40% van de CO2 uitstoot veroorzaakt
 • de bouwsector verantwoordelijk is voor het gebruik van 35% van de natuurlijke bronnen
 • de bouwsector verantwoordelijk is voor 38% van het afval
 • de bouwsector van invloed is op de gezondheid van de mens (Sick Building Syndrome (SBS) of te wel Ziek-door-gebouwen-syndroom).

In dit verband is Kerakoll reeds in 2000 begonnen met een vooronderzoek over de milieubelasting van chemische producten die in de bouwsector gebruikt worden.  Op basis van omvangrijke literatuur over de effecten op de gezondheid van de mens en het milieu, is GreenBuilding Rating ontwikkeld, de eerste beoordelingsmethode om de ontwikkeling van producten te sturen die meer respect hebben voor het milieu en de consument te helpen bij zijn keuze. Op die manier werd er ingesprongen op het ontbreken van regels en werd er orde geschept in de wildgroei van een aantal vrijwillige, onsamenhangende en onvolledige milieuclassificaties.

De GreenBuilding Rating is gecreëerd om de bouwsector een instrument in handen te geven dat in staat is om de planning en de bouw van eco-vriendelijke gebouwen te oriënteren en aan te sturen op het gebruik van “groene” producten, die bijdragen aan een gezonde omgeving en die zowel tijdens het gebruik als bij de verwijdering veilig zijn voor de mens en de natuur.

De GreenBuilding Rating is de maatstaf om de milieuprestaties van bouwmaterialen te meten met als doel:

 • een meetbare methode van datgene wat een “groen” product is te standaardiseren
 • de milieuprestaties op de lange termijn te verbeteren
 • de fabrikanten aan te moedigen om “groene” producten te ontwikkelen
 • de belangstelling van de publieke opinie voor de voordelen van GreenBuilding te wekken
 • de bouwsector een ommezwaai te laten maken naar eco-vriendelijkheid en duurzaamheid toe.

De GreenBuilding Rating neemt 6 aspecten met een grote milieurelevantie in beschouwing:

 • hergebruik en recycling van natuurlijke minerale stoffen
 • vermindering van de CO2-emissie in de lucht
 • minder gebruik van schadelijke stoffen voor de gezondheid en het milieu
 • binnenluchtkwaliteit
 • betere energetische efficiëntie
 • recyclebaarheid aan het einde van de levensduur

De klimaatvriendelijke technologieën van Kerakoll kunnen bijdragen aan het scheppen van een prettige en gezondere woon- en werkomgeving. Zij dragen actief bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en kunnen bij alle gebouwen toegepast worden, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, winkelruimten, binnen- en buitenconstructies, woningen, scholen, infrastructuren en in de gezondheidszorg.