Missie en visie

Het GreenBuilding concept uitdragen, de nieuwe bouwfilosofie met een geringe milieubelasting, voor de gezondheid en het welzijn van de mens

We bedenken, plannen en realiseren innovatieve oplossingen die georiënteerd zijn op het milieu en het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van het leven door middel van ecologisch verantwoorde en natuurlijk luchtdoorlatende bouwmaterialen om de belangrijkste ziekten die door verontreiniging van het binnenmilieu veroorzaakt worden te voorkomen.

Onze visie is om het GreenBuilding concept uit te dragen als nieuwe bouwoplossing met een geringe milieubelasting om een betere woonkwaliteit op globaal niveau te bevorderen en de mensen op die manier te helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren.