GeoCalce F Antisismico

Geomortel, gecertificeerde structurele wapeningssystemen, ter verbetering en aanpassing tegen aardbevingen en ideaal voor monumentale renovatie. Luchtdoorlatende structurele geomoÍtel met fijne korrel, van zuivere
natuurliike kalk NHL en geobindmiddel – Klasse Ml5. SpeciÍiek als minerale
matrix te gebruiken met wapeningsnetten van gegalvaniseetd staal
GeoSteel, netten van basalt-toestvrii staal GeoSteel Grid en schroeÍvoÍmige
staven van roestvrii staal Steel DryFix@ in gecertiÍiceerde structurele wapeningssystemen, verbetering en aanpassing tegen aardbevingen.
GecertiÍiceerd om de veiligheid van gehouwen te verbeteren.

GeoCalce@ F Antisismico is een geomortel met bestendigheidsklasse M15 volgens EN 998-2 en RI volgens EN 1504-3, voor ingrepen op zeer luchtdoorlatend metselwerk en werken van beton, ideaal voor GreenBuilding en Historische Restauratie. Bevat alleen grondstoffen van strikt natuurlijke oorsprong en gerecyclede mineralen. Met beperkte C02-emissie en zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen. Natuurlijke regulerende Íunctie voor de vermindering van de concentraties van de indoor luchtvervuiling. Natuurlijk anti- schimmel en anti-bacterie. Becycleerbaar als inerte vulstof na bedrijfsduur.
Technische omschrijving